Geld terug van je verzekering

Niet geschoten is altijd mis!

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de gemaakte kosten voor deelname aan het Weight Watchers programma.
Je kunt bij je eigen zorgverzekeraar navragen of je deze kosten vergoed krijgt.

Om de kosten van het Weight Watchers programma te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar, heb je een Weight Watchers factuur nodig. De aanvraag hiervoor kun je schriftelijk indienen bij:

Weight Watchers Nederland
T.a.v. factuur Zorgverzekeraar
Postbus 5612
4801 EA  BREDA

WAT MOET JE DOEN OM EEN FACTUUR AAN TE VRAGEN
Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

Weight Watchers cursus

 • Een kopie van de pagina’s van je successenboekje waarin alle daadwerkelijk bezochte cursussen ingevuld zijn met zegel.
 • Je naam en volledige adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer

Weight Watchers Combipas

 • Een kopie van alle bank/giroafschriften waarop alle betalingen aan Weight Watchers zijn weergegeven
 • Je naam en volledige adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer

Weight Watchers Online

 • Een kopie van alle bank/giroafschriften waarop alle betalingen van het online abonnement zijn weergegeven
 • Je naam en volledige adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer

Als je gebruikt maakt van andere mogelijkheden

 • Een kopie of bewijsexemplaar van deelname, een betalingsbewijs of een kopie van de bank-giroafschriften waarop alle betalingen zijn weergegeven van de gebruikte mogelijkheden
 • Je naam en volledige adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer

Nadat alle juiste gegevens zijn ontvangen wordt er een factuur opgemaakt en naar het opgegeven woonadres verstuurd. Je kunt dan de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar tezamen met bovengenoemde kopieën. De ingestuurde kopieën worden met de factuur mee teruggezonden naar het opgegeven woonadres.